Jak zlepšovat svoji pozornost?

 

♣  Jednou dostala Šrí Mátadží obdobnou otázku: „Jak udržovat pozornost tam, kde má být?” Pro všechno musíte dělat nějaká cvičení. Ne před Realizací, po Realizaci. Nejlepší je se naučit, jak se dívat sám na sebe. Právě tak, jak tady teď sedíte, uveďte se do pozice, z níž pozorujete sami sebe. „Tak co teď dělám?“ To je to cvičení, je to studium, je to praxe k tomu, abyste se stali svědkem. A svědek, to je stav Ducha. Pak pozornost neuteče. Uvidíte všechno, ale pozornost bude uvnitř. Pokuste se to praktikovat: „Jsem svědek?“

Někteří lidé říkají: „Ó bože, měl jsem hrozné období, Matko. Stalo se to, stalo se tohle.“ Vidíte, to znamená, že nejste svědkem. Jak byste mohli mít strašné období, kdybyste byli Duchem. Máte ho jen tehdy, pokud Duchem nejste. Pokud dokážete pozorovat drama, které se kolem vás odvíjí, pak nebudete prožívat žádné hrozné okamžiky, ale v okolí se děje něco nepříjemného a vy to pouze pozorujete. Pozornost je pro duchovní vzestup velice důležitá, tak se podívejme ještě na několik úryvků z přednášek Šrí Mátadží, kde hovoří o pozornosti:

Když na něco zaměříte svoji pozornost ve skutečnosti, když nejste realizovaní, zaměřujete svoji pozornost prostřednictvím center v mozku. Po Realizaci můžete zaměřovat svoji pozornost i prostřednictvím jiných center.V tom je veliký rozdíl mezi člověkem, který je realizovaný a tím, který není. Nebo můžeme říci, že se stanete výkonnými prostřednictvím jiných center díky pozornosti, kterou jim věnujete. Můžete vnímat ve svém těle centra, která jsou ucpána a která jste nikdy předtím necítili.

A nejen to, můžete vnímat i centra druhých; to znamená že váš centrální nervový systém byl požehnán novým vědomím, prostřednictvím kterého vám může něco sdělovat, komunikovat s vámi, s pozorností zaměřovanou vašimi centry a také může zavést vaši pozornost subtilnějším způsobem do center jiných lidí.

Nemáte fixovat (upínat) svoji pozornost, ale musíte svoji pozornost zjemňovat a zjemňovat. Jak víte, fixování (upírání) pozornosti je velice špatná metoda. Někteří jogíni to dělali a jejich čakry byly poničené a úplně vyčerpané. Když upírali svoji pozornost na ádžňa čakru, viděli jste, že ádžňa čakra se porušila. Nemáte nikam upírat svoji pozornost, vaše pozornost se ale musí stát jemnější a jemnější. První věc, která se vám tedy přihodí je, že se vaše pozornost stane subtilnější to znamená, že začnete rozumět hlubším věcem.

Komentáře

comments